Nokta Invenio

Reg:No Name Points
1001 Edward 56
$5700

Garrett AT Max

Reg:No Name Points
1001 Edward 56
$1000

Minelab GPX 5000

Reg:No Name Points
1001 Edward 56
$3900

GPZ 7000

Reg:No Name Points
1001 Edward 56
$8000

Gold Monster 1000

Reg:No Name Points
1001 Edward 56
$1200

Nokta Impact Pro

Reg:No Name Points
1001 Edward 56
$1500

Evo Metal Detector

Reg:No Name Points
1001 Edward 56
$3900

Gold Finder 2000

Reg:No Name Points
1001 Edward 56
$850

Nokta Makro Multi Kruzer

Reg:No Name Points
1001 Edward 56
$840

Nokta Impact

Reg:No Name Points
1001 Edward 56
$1100

Lorenz Z2

Reg:No Name Points
1001 Edward 56
$8500

Minelab Vanquish 540 Pro-Pack

Reg:No Name Points
1001 Edward 56
$650

Minelab Gpx 6000

Reg:No Name Points
1001 Edward 56
$6200

Minelab Vanquish 440

Reg:No Name Points
1001 Edward 56
$450

Minelab Vanquish 540

Reg:No Name Points
1001 Edward 56
$550