Nokta Invenio

Reg:No Name Points
1001 Edward 56
$5700

Evo Metal Detector

Reg:No Name Points
1001 Edward 56
$3900

Discovery SM

Reg:No Name Points
1001 Edward 56
$5250

KS 800

Reg:No Name Points
1001 Edward 56
$24500

ks-700 Ground Radar

Reg:No Name Points
1001 Edward 56
$18500

Groundtech Discovery SMR

Reg:No Name Points
1001 Edward 56
$7250

INVENIO Pro

Reg:No Name Points
1001 Edward 56
$6900